MOTORIKA A PORUCHY UČENIA

KRESLENIE

Kreslenie  má veľký význam pre neskôr osvojovanú zručnosť písania. V predškolskom veku diťaťa  je úroveň jemnej  motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky jedným  z dôležitých kritérií pri  posudzovaní spôsobilosti  k zahájeniu školnej docházky. Kresba nám...
Celý článok

Motorické schopnosti a zručnosti dieťaťa

  Motorické schopnosti a zručnosti členíme do niekoľkých rovín: hrubá motorika (celková pohyblivosť, koordinácia pohybov, držanie  rovnováhy), jemná motorika (sebaobslužné zručnosti, pohyby prstov, obratnosť prstov), grafomotorika ( kresba, písanie) motorika mluvidel ( súvisí so...
Celý článok