MOTORIKA A PORUCHY UČENIA

KRESLENIE

Kreslenie  má veľký význam pre neskôr osvojovanú zručnosť písania. V predškolskom veku  je úroveň jemnej  motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky jedným  z dôležitých kritérií pri  posudzovaní spôsobilosti  k zahájeniu školnej docházky. Kresba nám môže...
Celý článok