DIAGNOSTIKA


Program poskytuje používateľovi niekoľko diagnostických postupov, s využitím ktorých je možné s vysokou pravdepodobnosťou nájsť prvotnú príčinu ochorenia a to jednak na úrovni disfunkcie orgánu/tkaniva, ako aj na úrovni psychickej/duchovnej upozornením na nesprávne myslenie a emócie. Používateľ programu si môže vybrať, ktoré diagnostické postupy využije.