KURZY ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNY

Záujem o prírodnú liečbu  na celom svete vzrásta. No často zabúdame na jednu zo základných zásad tradičného liečiteľstva: že sa človek má usilovať liečiť skôr príčinu disharmónie a choroby než jej následky. Zabúdame aj na to, že tradičná starostlivosť o zdravie sa zaoberá tak prevenciou chorôb, ako aj ich liečením a že zodpovednosť za dobré zdravie leží v rovnakej miere na pacientovi i na lekárovi. Namiesto toho, aby sme sa pokúšali odstrániť prehlbujúce sa príznaky chorôb, musíme sa naučiť žiť so svojím telom v takom súlade, aby sme ich rozpoznali hneď na začiatku, keď sa ešte len rozvíjajú, a liečili pravdepodobné príčiny - či už fyzické alebo duševné - a tak obnovili základnú energiu a rovnováhu. 

Cieľom kurzov alternatívnej medicíny nie je poskytnúť podrobné poznatky o všetkých aspektoch  tradičnej starostlivosti o zdravie ale  zamerať sa na prevenciu, overené terapeutické postupy a liečebné metódy sústreďujúce sa na regeneráciu a rekondíciu organizmu človeka komplexne.

VZDELÁVACIE A ZÁUJMOVÉ AKTIVITY

Voľný čas tvorí a predstavuje dôležitú súčasť života .

V štúdiu Ánandamaja ponúkame záujmové aktivity pre deti, mládež a dospelých v týchto oblastiach:
– vzdelávacie (  historická oblasť )
– kultúrno-umelecké ( kreatívna tvorba)
– technické ( modelárstvo)
– prírodovedné ( ochrana životného prostredia, starostlivosť o telo )
– športové (zdravotné cvičenie, meditácie, pohybové hry )

– branné (zásady poskytnutia prvej pomoci )