ZDRAVÝ CHRBÁT

Ozdravný preventívny program  " Zdravý chrbát " je určený deťom školského veku. Počas programu si Vaše dieťa osvojí správne pohybové  návyky a zdravé držanie tela. Úlohou programu je  eliminovať polohy a pohyby, ktoré vyvolávajú svalovú dysbalanciu, dynamické preťažovanie, deformity pohybového aparátu, zhoršenie cirkulácie krvného obehu a lymfy ale aj  poruchy dýchania či obezitu.

Rozhodujúcim cieľom programu je pocit dieťaťa, že správne drží telo pri športových aktivitách, v školskej lavici, pri práci s osobným počítačom i v bežných situáciách a tento pocit si musí plne osvojiť.

Prínosom ozdravného  programu je:

  • odbremenenie platničiek od prílišného tlaku,

  • prinavrátenie pohyblivosti a funkčnosti chrbtice,

  • spevnenie svalstva chrbtice voči zaťaženiu,

  • vytrénovanie svalstva chrbtice k získaniu fyziologicky správneho postoja a držania tela,

  • získanie energetickej rovnováhy somatického a vegetatívneho nervového systému,

  • zvládnutie zdravotných cvikov pohybového aparátu a uvoľňovacích techník na odburanie stresu.

Dieťa sa naučí ako správne ležať, sedieť, stáť, čo pomáha pri bolestiach chrbta, osvojí si jednoduché techniky ako správne umiestniť písací stôl, osobný počítač či sedací nábytok. Dieťa získa správny a kladný prístup k prevencii voči chorobám pohybového aparátu s komplexným zvládnutím zostáv zdravotných telesných a relaxačných cvičení.

Fyzická výkonnosť dieťaťa musí byť zakaždým v rovnováhe s duchovnou a duševnou výkonnosťou, lebo vzťah medzi telom a dušou, v našom prípade medzi chrbtom a psychikou je veľmi dôležitý.

Pracujeme s deťmi v malých skupinách maximálne 15 detí v príjemnom a bezpečnom  prostredí. Preferujeme individuálny  prístup pod dohľadom športového odborníka.

Určené pre deti od  6 do 10 rokov.

každý piatok  v  čase: 09.00 - 10.00 hod. 

Jednorazový poplatok /rodič a dieťa/ za 10 vstupov 39,- EUR 

Milí rodičia nahláste svoje ratolesti do programu vopred, počet deti je obmedzený.