KYVADLO

Program umožňuje aj evidenciu merania kyvadlom. Aparát pre podporu merania kyvadlom je pomerne silný, počnúc možnosťou vytvárania meracích tabuliek podľa vlastnej potreby až po zaevidovanie merania do konzultácie a jeho vyhodnotenie v odporúčanom riešení.

Na meraní kyvadlom je fascinujúce to, že zmeriate naozaj takmer čokoľvek a pokiaľ merať viete, tak až s neuveriteľnou presnosťou. Pritom osoba, ktorú "meriate" vôbec nemusí byt prítomná.

 
 

V programe je možné pracovať nielen s odpoveďou kyvadla ÁNO-NIE, ale môžete využívať meracie tabuľky typu stupnica (napr. 0-100%, hladina cukru, cholesterolu, krvný tlak,....), alebo typu položky, ktoré umožňujú rýchlejšie sa dopracovať k správnej odpovedi (chýbajúci minerál, vitamín, zdroje alergií, porucha metabolizmu,...).