PRE DETI

Optimálnym obdobím na vytvorenie trvalého vzťahu k  vykonávaniu pohybových aktivít sa považuje detský  vek. Vo vzdelávacom systéme zohráva nezastupiteľnú úlohu telesná výchova, pretože v súčasnej dobe sa stáva  jediným prostriedkom, ktorý pripravuje žiaka nielen po stránke pohybovej ale aj  zdravotnej. V rámci telesnej výchovy môžeme celoplošne systematicky ovplyvňovať rozvoj motoriky detí a mládeže, a to hlavne vo vývojovom období, ktoré je najcitlivejšie na pôsobenie pohybových podnetov. Pri zdôrazňovaní dôležitosti  primeranej pohybovej aktivity pre zdravie a kvalitu života detí je potrebné využiť všetky dostupné prostriedky a súčasne je nutné poukazovať na škodlivosť pasívneho spôsobu života. Pravidelná pohybová aktivita je nenahraditeľným liekom. Odhaduje sa, že  viac ako 70 % adolescentov nespĺňa odporúčania pohybovej aktivity. Podľa aktuálnej štatistika klesá počet ľudí spĺňajúcich odporúčania pre pohybovú aktivitu.