KURZ VÝCVIK SPRÁVNEHO DÝCHANIA

Kurz organizuje spoločnosť: Štúdio ÁNANDAMAJA

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH)

3,-  €   jednorazový poplatok 

Poznámka k cene

Klienti štúdia Ánandamaja platia 2,50 € za 1 lekciu.

Miesto konania kurzu 

Martina Rázusa 5737/16, 07101 Michalovce

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora

Ing. Mária Sakáčová
mobil: +421 911 969099
e-mail: anandamaja.mi@gmail.com

Hlavný cieľ kurzu

 
Dýchacia gymnastika je súbor cvičení zameraný na osvojenie si správnych dychových návykov, najmä na hĺbku a rytmus dychu. Výcvik sa sústreďuje na dýchacie svaly a nácvik plného dychu tvoriaci 3 techniky: podkľučkové dýchanie, hrudníkové dýchania a dýchanie bránicou. Kurz je určený dospelým osobám  aj deťom. Počas výcviku si absolvent kurzu osvojí meditačné techniky a získa pozitívny vzťah k svojmu telu, naučí sa prstovú gymnastiku na posilnenie  mysle a harmonizáciu mozgových hemisfér. 
 
 

Podrobný popis 

Výcvik je skupinový a určený dospelým osobám a deťom starším  ako 8 rokov, u mladších detí je účasť rodiča nutná. Počet osôb  je obmedzený. Nahláste sa vopred.

Termín výukových lekcií: 

každú sobotu o 14.00 -15.00 hod. DETI

15.30 - 16.30 hod. DOSPELÍ

VÝCVIK SPRÁVNEHO DÝCHANIA

Dych sám o sebe je jedným z kúčov k životu - dýchacie svaly sú jedinými kostrovými svalmi dôležitými k životu - i napriek tomu, že dych je považovaný za samozrejmosť.Hlavnou funkciou dýchacieho systému je privádzať kyslík a odvádzať oxid uhličitý z telesných tkanív.I napriek tomu že každá bunka potrebuje kyslík, aby mohla žiť Potreba tela zbaviť sa oxidu uhličitého je najdôležitejším stimulom pre dýchanie u zdravého človeka. 

Typy dýchania

Dýchanie má niekoľko fáz: nádych, výdych a dychová pauza. Jedna fáza prechádza plynulo do druhej, bez toho, aby sme si to bližšie uvedomovali. Celkovo rozoznávame tri techniky dýchania:

  • bránicové dýchanie – dýchanie viditeľne až do brucha. Bránica klesá pri hlbokom dýchaní nadol, čím dochádza ku stlačeniu vnútorných orgánov a brušná stena aj hrudník sa vysúvajú smerom dopredu. S výdychom sa zase vracajú späť. Pri tomto type sa najlepšie využíva kapacita pľúc a podporuje sa ním priaznivý zdravotný stav a celkové uvoľnenie
  • hrudné dýchanie – pri vdychu sa rozpína len hrudník, nie brucho. Ide o plytší dych, kedy dýchate len zhruba polovicou pľúc. Takéto dýchanie nie je dostatočné a je potrebné kontrolovať sa a dýchať zhlboka až do brucha
  • podkľúčne dýchanie – prejavuje sa najmä vo vypätých situáciách, v strese a pri strachu. Dýchanie je veľmi rýchle a povrchné, prúdi len do hrotov pľúc. S nádychom sa dvíha len horná časť pľúc a kľúčne kosti. Je nedostatočné a mali by sme dohliadnuť na to, aby sa rýchlo vrátilo do normálu.
 

Príznaky nesprávneho dýchania.

Nesprávne dýchanie sa najčastejšie prejavuje anginóznymi  bolesťami  na hrudníku, palpitáciou, tachykardiou, pocitmi búšenia srdca, zvieraním  na hrudníku. Človek je neistý, zmätený, často dezorientovaný, niekedy až halucinujúci. Má obrovský strach, pociťuje vnútornú nervozitu. Pri nadmernom dýchaní často prehltne určité množstvo vzduchu, preto sa u neho objavuje škŕkanie v bruchu, pocity tlaku, či flatulencia. V dôsledku zvýšenej nervovo-svalovej dráždivosti sa môže vyskytnúť tŕpnutie prstov, či okolia úst.  
 

Prínosy správneho dýchania

  • odstráňuje  bolesti hlavy dieťaťa
  • harmonizuje a tíši tráviace problémy
  • obnovuje energiu a potláča stres 
  • zlepšuje spánok 
  • odstráňuje problémy s obličkami
  • zlepšuje pozornosť a sústredenosť
  • eliminuje nervozitu a ukľudňuje