ANALÝZA

Zozbierané informácie o klientovi pomôže program analyzovať a vyhodnotiť. Terapeut má k dispozícii všetky zaevidované informácie zo súčasnej aj z predchádzajúcich návštev klienta, zdravotný záznam, foto dokumentáciu, užívané preparáty,anamnézu, ...

Program poskytuje:
- 9 diagnostických analýz - pomôžu terapeutovi zistiť  príčinu zdravotných problémov
- 8 terapeutických analýz - pomôžu terapeutovi nájsť najúčinnejšie prostriedky pre obnovu zdravia

Kliknutím na názvy jednotlivých analýz sa zobrazí stránka manuálu s podrobným popisom analýzy.

Diagnostické analýzy:
Päť z nich môžeme nazvať "aktívne" analýzy, pretože priamo počas analýzy program umožňuje cielene sa pýtať pacienta na ďalšie symptómy, ktoré charakterizujú tú ktorú nerovnováhu, infekciu, nedostatok alebo nadbytok a hneď ich do konzultácie priamo z okna analýzy zaevidovať.
 

Terapeutické analýzy:
Terapeutické analýzy zistia najčastejšie odporúčaný terapeutický prostriedok (bylinku, korenie, potravinu, farbu, drahý kameň, preparát, reflexný bod, minerál a vitamín), čo je ukazovateľom akéhosi "širokosprektrálneho" pôsobenia daného terapeutického prostriedku. Okrem toho, ku každému terapeuitickému prostriedku v analýze zobrazia všetky zaevidované symptómy, pri ktorých pôsobí liečivo.


Terapeut má k dispozícii aj ďalšie podklady: