JOGA PRSTOV

 
Mudry sú gestá tvorené dlaňami a prstami rúk - joga prstov. Vytvárajú jemnohmotné energetické spojenia, kedy energie prúdia energetickými kanálikmi (nádí) k mozgu. Dokážu účinne prebudiť duchovnú stránku človeka a priamo prepojiť mysel s rôznými časťami tela.V staroveku jogíni verili, päť prstov symbolizuje rôzne ľudské vlastnosti, prvky a planétarné vplyvy. Napr. palec symbolizuje šťastie, ukazovák poznanie, prostredník trpezlivosť, prstenník energiu a malíček intuíciu.
Význam slova mudra označuje gesto, mystickú pozíciu rúk, pečať ale tiež symbol. Existuje však označenie aj pre pozície očí, telesné pozície a dychové techniky. Tieto symbolické pozície očí alebo tela  môžu vyjadrovať rôzne stavy alebo procesy vedomia. Nájdete ich v hinduizme, buddhizme, sikhizme i v iných tradíciách a veľmi často sa objavujú v náboženských rituáloch napr.: starí Keltovia a Germáni vzývali bohov so zdvihnutými rukami, toto gesto je mimoriadne silné a pri pokresťanštení bolo zakázané. Neskôr zasa zavedené, ale už ho praktikovali kňazi a členovia rádov, a nie obyčajný ľud. Ľudia v Indii gestom modlitby preukazujú svoju úctu  danej osobe. Pri zobrazení Gautámy Buddhy na umeleckých dielach  je známych šesť mudier, ktoré sú v  tesnej súvislosti  s jeho učením a životom. I Kristus sa na starých byzantských ikonách  zobrazuje s gestom vedomia a poznania. V katolickej liturgii kňaz po eucharistii robí to isté gesto. Háthajoga tiež pozná mudry, prvé zápisy nájdeme v spisoch Hathajoga Pradipika a Gheranda Samita.
 
Pokiaľ držíme mudru s plným sústredením a vnútorným kľudom, ktorý  sa pritom taktiež trénuje ukľudňuje to a regeneruje mozgovú činnosť. Veľa mudier zároveň synchronizuje pravú a ľavú hemisféru mozgu a tým podporuje pamäť, obecnú schopnosť registrovať podnety i kreativitu. S pomocou mudier, ktoré sa používajú k liečeniu tela je možné do značnej miery odstrániť agresivitu.Významnú pomoc liečivých účinkov mudier ocenia aj ľudia trpiaci na  depresiu, nespokojnosť, obavy, strach a iné chronické poruchy a tým dokážu pomôcť aj oslabeným a chorým  telesným orgánom. Mudry zlepšujú trávenie, upravujú krvný tlak, zbavujú nás bolesti  a harmonizujú čakrový systém. 
 
Staneme sa  spokojnejší, vyrovnanejší, nebude nám chýbať odvaha a radosť zo života.
Kurzy mudier - gymnastika prstov je obzvlášť vhodná pre deti predškolského a školského veku s poruchami sústredenia a udržaním pozornosti ako aj nedostatočným vývojom hrubej a jemnej motoriky. Vekové rozhranie deti predškolského veku je od 5 - 7 rokov, deti školského veku od 7- 10 rokov. 
 
Začíname  v októbri 2019 v čase:
 
od 09.30 - 10.30hod - mamičky  s deťmi 
od 14.30 - 15.30hod - deti
od 18.30 - 19.30hod. - dospelí
Na kurz sa nahláste vopred. 
Cena kurzu 10 lekcií 30,- EUR 
Maximálne 20 párov = 10 dospelých