POHYBOVÉ HRY NA ROZVOJ HRUBEJ A JEMNEJ MOTORIKY

Pohybové hry na rozvoj hrubej a jemnej motoriky pre mamičky a deti predškolského veku

Pohybový   program   pre   mamičky   s  deťmi    predškolského  veku je zameraný na prevenciu a včasné odhalenie deformít pohybového aparátu dieťaťa  ešte pred nástupom do školy. Cieľom pohybových hier je posilniť svalový tonus, namodelovať správne držanie tela dieťaťa a odstrániť svalové dysbalancie.(skolióza, kyfóza, lievikový hrudník, hypermobilita, svalová slabosť,  rozdielna dĺžka končatín, plochá noha a iné). Deti pracujú s edukačnou pomôckou anatomickým modelom ľudskej kostry „kamarátom Bony“, stávajú sa lekármi, bádateľmi či vedcami, hľadajú, porovnávajú, skúšajú a čudujú sa. U malých detí je nevyhnutnosťou rozvíjať hlavne motorickú činnosť, čiže hybnosť pohybových predpokladov a prejavov, lebo práve pohybové schopnosti dieťaťa a reč sa vzájomne ovplyvňujú. Neobratné deti  majú oveľa viac problémov s výslovnosťou ale aj s grafomotorikou (písomným prejavom) než deti pohybovo priemerné.

Milé mamičky, všimli ste si, že vaše dieťa nedokáže preskočiť prekážku, udržať rovnováhu na jednej nohe, ba dokonca ani chytiť loptu na rozdiel od jeho rovesníkov? Určite zbystrite, môže ísť totiž o nedostatočne rozvinutú činnosť hrubej motoriky. Ak sa vaše dieťa vyhýba hrám s kockami, nerado vystrihuje  či prekresľuje obrázky môže ísť o  oslabený vývoj jemnej motoriky. 

Hlavným prínosom hrubej motoriky je naučiť vaše dieťa správnemu držaniu tela, zvládnuť orientáciu v priestore, zvládať prekážky, zladiť pohyb s rytmom. K tomu účelu budú vaše deti využívať:

Rozvoj hrubej motoriky:

 • Skoky, preskoky na oboch nohách a s jednou nohou cez tyč do výšky
 • Skoky, preskoky na oboch nohách a s jednou nohou cez rebrík pre športovcov dopredu, dozadu a do strán
 • Skoky a preskoky cez pruh dopredu a dozadu
 • Stoj na jednej nohe s výdržou za použitia zraku a so zatvorenými očami
 • Pohyb po značkách súčasne rukami a nohami
 • Pohyb po balančných  cvičebných pomôckach + práca s nimi
 • Práca s loptou – hádzanie a chytanie, driblovanie
 • Skákanie abecedy a práca so švihadlom
 • Plazenie a  váľanie sudov
 • Chôdza po rukách s pridržiavaním, indiánska chôdza, krabia chôdza,

 

Rozvoj jemnej motoriky:

 • Mudry – joga prstov + mantrovanie SA TA NA MA
 • Namotávanie klbka vlny pravou aj ľavou rukou
 • Modelovanie s plastelínou
 • Obtrhávanie nakreslených vzorov prstami (štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik)
 • Práca rúk s masážnou loptičkou, masírovanie rúk tzv. loptičkovanie
 • Práca rúk s reflexným kruhom - stláčanie, naťahovanie, hod do diaľky a na terč
 • Práca so stavebnicami LEGO
 • Práca s didaktickými pomôckami a hračkami Montessori
 • Cviky a hry na podporu koncentrácie, sústredenia a vnímavosti (očné cviky)
 • Hry s balónom, nafukovanie, odrážanie, tanec vo dvojici

 

Milé mamičky, počas programu – Zahrajme sa s kamarátom Bonym si osvojíte autorehabilitačné techniky,  cvičebné pilatesové zostavy  a základy pohľadovej diagnostiky pohybového aparátu na zdiagnostikovanie svojich deti, čím prispejete k  ich zdravému  vývinu  do budúcnosti.

 

Uvedené cviky nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť, preto zodpovedne zvážte správny výber  pohybovej aktivity, prípadne sa poraďte s lekárom.

Každú sobotu o 15.00 hodine, nahláste sa vopred. 

Jednorazový poplatok 30,- EUR t.j. 10 hodinových vstupov do klubu.
AKCIA Jednorazový poplatok  50,- EUR t.j. 20 hodinových vstupov do klubu.