- odborníčka v športe

- akreditovaná športová masérka

- akreditovaná lektorka pre vzdelávanie dospelých

- poradca pre výživu a wellness Zväzu branných športovcov

- inštruktorka Pilatesu I. kvalifikačného stupňa

- absolventka Rehabilitačnej školy MUDr. Alexeje PEDANA

- absolventka kurzu bankovania MUDr. Yingwu WANG

- absolventka kurzu jogy SPJ Košice

- absolventka kurzu Kľúčové kompetencie manažéra AOS

Prax:  profesionálne akreditované masérske služby - 8 rokov, akreditované vzdelávacie služby - 9 rokov, vykonávanie činnosti inštruktora Pilates I. kvalifikačný stupeň - 4 roky

Vzdelanie: vysokoškolské úplne - odbor ekonomický, stredoškolské úplne - odbor ekonomika spoločného stravovania a Cestovný ruch.

Ekonomické odborné vzdelanie: Kľúčové kompetencie manažéra - Základy manažnentu, Komunikačné zručnosti manažéra, Budovanie a vedenie pracovného tímu, Manažér a spoločenský styk, Zvládanie stresu v manažérskej praxi, Nové trendy v celoživotnom vzdelávaní manažéra,

Odborné vzdelanie v oblasti športu a starostlivosti o zdravie: Areditovaná masérka - klasickej a športovej masáže, liečebnej lymfatickej masáže, kozmetickej masáže tváre, masáže zameranej na estetické formovanie postavy, Dornovej metódy a Breussovej masáže, myofasciálnej masáže,

Holistická terapeutka - tradičnej thajskej masáže, ájurvédskej masáže, čínského bankovania, akupresúry, reflexnej masáže chodidiel,  práce s kyvadlom, alternatívnej medicíny,

Športová odborníčka so zameraním na: anatómiu ľudského tela, zdravú výživu, wellness, pohybové programy, skoliózu a jej intenzívnu rehabilitačnú liečbu, procedúry podporujúce zdravie, vykonávanie činnosti inštruktora Pilates I. kvalifikačný stupeň.