DIAGNOSTIKA  PROGRAMOM DR.ALTER

Program Dr.Alter predstavuje nielen prehľadne usporiadanú znalostnú databázu pre celostnú medicínu, ale aj výkonný nástroj na jednoduché zozbieranie čo najväčšieho množstva informácií o zdravotnom stave pacienta, ich analýzu a vyhodnotenie  a odporučenie optimálneho spôsobu regenerácie a detoxikácie organizmu pacienta, zahŕňajúceho požiadavky na úpravu stravy, zmenu myslenia a hodnotového rebríčka, odporúčanú fytoterapiu, reflexnú terapiu, kolorterapiu, petroterapiu, odporučenie rôznych preparátov podľa výberu terapeuta ale aj moxu a elektropunktúru.Program Dr.Alter sa nesnaží preferovať nijakú konkrétnu metódu, smer ani preparáty, ale svojou komplexnosťou a rozsahom diagnostiky a terapie  sa snaží zhrnúť čo najviac informácií, ktoré vám pomôžu nájsť prvotnú príčinu zdravotných problémov a odporučiť chorému tie najvhodnejšie terapeutické a regeneračné metódy a postupy pre uzdravenie.

Cena za diagnostiku programom Dr. Alter: 3 hodiny  39,- EUR. Len na objednávku.

Objednávajte sa prosím iba telefonicky. 

Program poskytuje používateľovi niekoľko diagnostických postupov, s využitím ktorých je možné s vysokou pravdepodobnosťou nájsť prvotnú príčinu ochorenia a to jednak na úrovni disfunkcie orgánu/tkaniva, ako aj na úrovni psychickej/duchovnej upozornením na nesprávne myslenie a emócie. Používateľ programu si môže vybrať, ktoré diagnostické postupy využije.

Diagnostické postupy: