INDIVIDUÁLNA TERAPIA

Individuálna terapia a cvičebný program nadväzuje na výsledky posturálnej diagnostiky s cieľom nastaviť  tréningový cvičebný  program jednotlivcovi  s cieľom eliminovať svalovú nerovnováhu a vytvoriť vysokoefektívny systém cvičebných blokov podľa zdravotného stavu klienta.

Individuálne cvičenie sa zameriava na :

bolesti v oblasti hlavy a krčnej chrbtice

 - naťahovaním svalstva - aktívnym a pasívnym naťahovaním dochádza k mobilizovaniu zablokovaných stavcov a posilňovaniu ochabnutého svalstva. masážou a strečingovou zostavou s izometrickým naťahovaním svalov krčnej chrbtice sa stabilizuje chrbtica a rozťahujú kĺbové púzdra ramien,

- použitím techník myofasciálnej masáže a ošetrovania jednotlivých bolestivých bodov v oblasti krčnej chrbtice a hlavy,

- použitím techník reflexných zón na ploske chodidiel. 

- použitím techník čínského vákuového bankovania.

bolesti v oblasti hrudnej chrbtice

- posilnením  uvoľneného a ochabnutého chrbtového svalstva (naťahovaním skráteného hrudného svalstva), predovšetkým medzi lopatkami,

- použitím dýchacích techník a strečingovou zostavou hrudného koša a odblokovaním energie s následným  odstránením napätia v hrudníku,

- použitím techník myofasciálnej masáže a ošetrovania jednotlivých bolestivých bodov v oblasti hrudnej chrbtice,

- použitím techník reflexných zón na ploske chodidiel. 

- použitím techník čínského vákuového bankovania.

bolesti v oblasti krížovej chrbtice

- zameraním na intenzívne posilňovanie chrbtového svalstva, najmä panvy a bokov,

- odľahčením nervových koreňov

- použitím opatrnej mobilizácie bedrovej chrbtice,

- použitím techník myofasciálnej masáže a ošetrovania jednotlivých bolestivých bodov v oblasti bedrovej a krížovej  chrbtice,

- použitím techník reflexných zón na ploske chodidiel,

- použitím techník čínského vákuového bankovania.