KURZ REFLEXNEJ MASÁŽE CHODIDLA - momentálne prebieha.

Kurz  reflexológie  chodidiel zameraný na zvládnutie základných techník reflexnej masáže, bodov prvej pomoci pri poruchách vnútorných orgánov a  pohybového aparátu ako aj  k celkovému  posilneniu imunitného systému a prevencie proti nádorovým ochoreniam

Témy kurzu:

  1. časť: anatomická štruktúra chodidla, meridiánové a energetické kanály, reflexné zóny, príprava na masáž, indikácie a kontraindikácie, liečba najčastejšie sa vyskytujúcich problémov pohybového aparátu,
  2. časť:  liečba najčastejšie sa vyskytujúcich problémov vnútorných orgánov
  3. časť: liečba najčastejšie sa vyskytujúcich problémov imunitného a lymfatického systému, cvičebná joga pre chodidlá, správne postupy pre starostlivosť o chodidlá, kúpele nôh a zábalové techniky

Kurz je rozdelený do 3   nadväzujúcich samostatných  častí v trvaní 7 hodín/3x 7 hodín= 21hodín

Sobota:

09.00 - prezentácia

09.30 - 11.30 hod. - teória

12.00 - 17.00 hod. - praktický tréning

Po úspešnom absolvovaní všetkých troch častí kurzu je uchádzačom vydaní certifikát o absolvovaní kurzu slúžiaci na rozšírenie odbornej spôsobilosti v oblasti masér, pedikér.

AUGUST:

24.8.2019 - Reflexológia chodidla I. -  Pohybový aparát  60,- EUR

SEPTEMBER:

22.9.2019 - Reflexológia chodidla II. - Vnútorné orgány 60,- EUR

OKTÓBER:

20.10.2019 - Reflexológia chodidla III. - Lymfatický a imunitný systém 60,- EUR

Bežná cena: 195,- EUR za 2 v 1

Naša cena kurzu: 120,-  EUR za 2 kurzy + Reflexológia lymfatického a imunitného systému ZDARMA. Táto cena platí len pri absolvovaní všetkých 3 časti kurzu.