KURZ  CHRBTICE A JEJ AUTOREHABILITÁCIA

Kurz organizuje spoločnosť: Štúdio ÁNANDAMAJA

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH)

136 € 

Poznámka k cene

 v cene obed, občerstvenie a výukový materiál

Miesto konania kurzu

ŠtúdioÁNANDAMAJA, Jána Hollého 698/1,hotel Družba,  07101, Michalovce

Ubytovanie možnosť ubytovania priamo v hoteli Družba

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora

Ing. Mária Sakáčová
mobil: +421 911 969099
e-mail: anandamaja.mi@gmail.com

Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Nezáleží na tom, či máte sedavé zamestnanie, vykonávate jednostranne zameranú pohybovú aktivitu, alebo sa iba chcete dozvedieť niečo nové. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť, ako funguje naše telo a ako si môžu pomôcť. Kurz je vhodný pre opatrovateľky, trénerov, cvičiteľov a obzvlášť na samoliečbu.

Hlavný cieľ kurzu

3.dňový špecializovaný regeneračný program chrbtice zameraný na zvýšenie pohyblivosti funkčných segmentov chrbtice, kĺbov, svalstva a odstránenie ich bolestivosti. Počas cvičenia dochádza k mobilizácií celej chrbtice a následne k zlepšeniu pohyblivosti kostrového a pohybového aparátu. Rehabilitačné zdravotné cvičenia sú cielene zamerané po cvičebných blokoch: krčná, hrudná, bedrová, krížová chrbtica a kostrč. Záujemca o kurz si zároveň osvojí správne pohybové stereotypy.

Podrobný popis obsahovej náplne

15. -17.6. 2018

Piatok: Prezentácia: 08.30 – 09.00, 09.00–12.00 výuka správneho pohybového stereotypu, 12.00–13.00 obed, 13.00–16.00 praktický tréning – autorehabilitácia krčnej chrbtice,

Sobota: 09.00–12.00 praktický tréning – autorehabilitácia hlavových kĺbov a prechodu krčnej a hrudníkovej chrbtice, 12.00–13.00 obed, 13.00–16.00 praktický tréning – autorehabilitácia hrudnej chrbtice a rebier,

Nedeľa: 09.00–12.00 praktický tréning – autorehabilitácia prechodu hrudnej a bedrovej chrbtice, 12.00–13.00 obed, 13.00–16.00 praktický tréning – autorehabilitácia bedrovej chrbtice, krížovej kosti a kostrče, 16.30 odovzdanie certifikátu.

Počet voľných miest obmedzený.