KURZ  CHRBTICE A JEJ AUTOREHABILITÁCIA

Kurz organizuje spoločnosť: Štúdio ÁNANDAMAJA

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH)

48 € 

Poznámka k cene

 v cene  občerstvenie a výukový materiál

Miesto konania kurzu

ŠtúdioÁNANDAMAJA, Jána Hollého 698/1,hotel Družba,  07101, Michalovce

Ubytovanie možnosť ubytovania priamo v hoteli Družba

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora

Ing. Mária Sakáčová
mobil: +421 911 969099
e-mail: anandamaja.mi@gmail.com

Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Nezáleží na tom, či máte sedavé zamestnanie, vykonávate jednostranne zameranú pohybovú aktivitu, alebo sa iba chcete dozvedieť niečo nové. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť, ako funguje naše telo a ako si môžu pomôcť. Kurz je vhodný pre opatrovateľky, trénerov, cvičiteľov a obzvlášť na samoliečbu.

Hlavný cieľ kurzu

Mesačný  špecializovaný regeneračný program chrbtice zameraný na zvýšenie pohyblivosti funkčných segmentov chrbtice, kĺbov, svalstva a odstránenie ich bolestivosti. Počas cvičenia dochádza k mobilizácií celej chrbtice a následne k zlepšeniu pohyblivosti kostrového a pohybového aparátu. Rehabilitačné zdravotné cvičenia sú cielene zamerané po cvičebných blokoch: krčná, hrudná, bedrová, krížová chrbtica a kostrč. Záujemca o kurz si zároveň osvojí správne pohybové stereotypy.

Podrobný popis obsahovej náplne

Začíname 4.júna 2018

Pondelok:  17.00 - 18.00:  výuka správneho pohybového stereotypu -  praktický tréning 

Ďalšie témy cvičebného programu – autorehabilitácia krčnej chrbtice, autorehabilitácia hlavových kĺbov a prechodu krčnej a hrudníkovej chrbtice,  autorehabilitácia hrudnej chrbtice a rebier, autorehabilitácia prechodu hrudnej a bedrovej chrbtice, autorehabilitácia bedrovej chrbtice, krížovej kosti a kostrče.

Počet voľných miest 5 cvičiacich. Cvičíme každý pondelok, celkom 4 lekcie.