PRE DOSPELÝCH

Jednou z priorít, ktoré stoja v priebehu života pred každým z nás je starostlivosť o svoje zdravie. Úroveň telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s pribúdajúcim vekom klesá čo potvrdzuje fakt, že až tretina dospelej populácie nie je dostatočne pohybovo aktívna. Nedostatočná pohybová aktivita je kľúčový rizikový faktor pre vznik  obezity, diabetes mellitus, srdcovocievnych ochorení, niektorých onkologických ochorení, osteoporózy a iných chronických neprenosných ochorení. Následkom chronických neinfekčných ochorení, ktorých jeden z hlavných rizikových faktorov je nedostatočná pohybová aktivita, zomiera v Európskom regióne každoročne 1milión ľudí.
kľúčový rizikový faktor pre vznik nadhmotnosti, obezity, diabetes mellitus (DM),
srdcovocievnych ochorení, niektorých onkologických ochorení, osteoporózy a iných
chronických neprenosných ochorení.
Následkom chronických neinfekčných ochorení, ktorých jeden z hlavných rizikových
faktorov je nedostatočná pohybová aktivita, zomiera v Európskom regióne každoročne 1
milión ľudí. U 8,3 milióna ľudí je jednou z príčin stratených rokov života (DALYs).
Celosvetovo 1 zo 4 dospelých nie je dostatočne pohybovo aktívny. Nedostatočnú pohybovú aktivitu rieši 56 % členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).