FYZICKÉ PRÍZNAKY

Jednotlivé príznaky sa vkladajú do záznamu z konzultácie jednoduchým kliknutím myši - tento spôsob je veľmi rýchly, nezdržuje terapeuta. Vybratím bodu / orgánu / tkaniva sa zobrazí zoznam prislúchajúcich symptómov k tomuto orgánu. Z neho terapeut vyberie symptóm a vloží do záznamu z konzultácie. K príznakom je uvedená pravdepodobná fyzická príčina, duchovná príčina, odporúčaná zmena stravy, fytoterapia, reflexná terapia a odporúčané preparáty.


Program umožňuje vyhľadávanie v príznakoch a popise, ako aj filtrovanie zoznamu symptómov tak, že sa zobrazia len príznaky signalizujúce disfunkciu konkrétneho orgánu/tkaniva. Toto umožní terapeutovi cielene sa dotazovať na príznaky signalizujúce poškodenie orgánu, na ktorý má podozrenie.

V zozname fyzických príznakov sú vložené aj diagnózy, pretože práca s programom pre nelekára je takto podstatne jednoduchšia. Napr. diagnóza Cystitída je vo fyz. príznakoch vložená ako orgán  "Močový mechúr" - príznak  "Zápal močového mechúra".

Kliknutím na tlačidlo Ďalšie možné príčiny sa zobrazí okno s ďalšími možnými príčinami symptómu:
- možná mikrobiálna nákaza/infekcia
- možný problém podľa TČM
- možná nerovnováha Jin a Jang
- možný nedostatok/nadbytok vitamínov
- možný nedostatok/nadbytok minerálov a prvkov (zoznam minerálov obsahuje teraz aj ďalšie prvky, napr. ťažké kovy, je teda možné zistiť aj možnú záťaž/otravu týmito prvkami)


 Program obsahuje okolo 2400 fyzických príznakov, pomocou ktorých je možné odhaliť pravú príčinu ochorenia na úrovni disfunkcie orgánu/tkaniva. Vychádza z orientálnej diagnostiky, ako aj pozorovaní a skúseností osobností v oblasti celostnej medicíny.
Príznaky sú rozdelené prehľadne do niekoľkých skupín - celá postava, reflexné zóny tela, tvár, reflexné zóny tváre, znamienka na tvári, jazyk, ucho, reflexné zóny ucha, vlasy a zóny ich vypadávania, zuby, ruky, reflexné zóny rúk, nechty a ich tvary, nohy, reflexné zóny chodidiel, chrbtica, bloky jednotlivých stavcov, gestá, krvná skupina, konštitučný typ podľa TČM, Body Mass Index.