POHYB

Dobrú telesnú kondíciu si môžeme získať, vylepšiť a udržať hlavne pohybovými aktivitami. Pri výbere pohybovej aktivity je nevyhnutné prihliadať na náš  zdravotný stav, na úroveň telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Aj keď pri výbere pohybovej aktivity nemusíme prihliadať na vek, lebo pohyb je nevyhnutný pre každého, zvolenou aktivitou sa nesmieme nikdy preťažovať. Výberom  správnej formy pohybu a primeraným dávkovaním získame postupne výdrž, silu, pohyblivosť, pružnosť a obratnosť  čo nás údrží dlhodobo v dobrej kondícií s celkovým pocitom blaha. 
 
 
 
UPOZORNENIE
Pred začatím pravidelnej pohybovej aktivity  sa poraďte s lekárom ak máte niektoré z týchto ochorení:
- vysoký krvný tlak,
- srdcovú chorobu,
- nadváhu,
- nádorové ochorenie,
- poškodenie kĺbov/ koleno, zápästie, panva..../,
- ak ste v prvých a v posledných troch mesiacoch tehotenstva.