KURZ DIAGNOSTIKA POKOŽKY-TVÁR ZRKADLO NÁŠHO ZDRAVIA

Kurz organizuje spoločnosť: Štúdio ÁNANDAMAJA

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH)

   139 €  

Poznámka k cene

 v cene občerstvenie a výukové prospekty

Miesto konania Martina Rázusa 5737/16, 07101 Michalovce

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora

Ing. Mária Sakáčová
mobil: +421 911 969 099
e-mail: anandamaja.mi@gmail.com

Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

pre kvalifikovaných odborníkov v oblasti kozmetiky, dermatológie, vizážistiky …ako aj pre širokú verejnosť

Hlavný cieľ kurzu

rozšíriť zmyslové vnímanie používané pri každodennom styku s ľuďmi a upevniť svoje zdravie.

Podrobný popis obsahovej náplne

Cieľom kurzu je oboznámiť záujemcom so základnou abecedou diagnostiky tváre:

  • pohľadová diagnostika
  • hlavné telesné orgány – čínsky pentagram a jeho použitie
  • prevencia ochorení – ako poznať jednotlivé choroby skôr, než sa prejavia vo vyššom štádiu
  • správna životospráva pre celkové zlepšenie zdravotného stavu
  • reflexné zóny
  • skryté nebezpečenstvá schované v tvári

Po absolvovaní kurzu uchádzač kurzu získava základné vedomosti z oblasti orientálnej diagnostiky a reflexológie. Zároveň si osvojí techniky ako čítať zdravie z tváre, ako pochopiť súvislosť medzi chorou tvárou a zlým stavom niektorých vnútorných orgánov, čo je nevyhnutné pre nastolenie vnútornej hemeostázy a tiež k vyriešeniu vonkajšieho problému. Poznatky získané z uvedeného kurzu uchádzačovi umožnia skvalitniť starostlivosť o seba, svojich blízkych, klientov a získať vďaka tomu aj určitú konkurenčnú výhodu.

Termín  2. novembra 2019

V čase od 09.00 do 18.00 hod. - teória a pohľadová diagnostika + názorné ukážky formou prezentácie.

Počet uchádzačov kurzu je obmedzený na 8 osôb.