UPOZORNENIE

Vážení klienti, Štúdio Ánandamaja je opäť otvorené. 

Na preventívno - liečebné terapie a masážné úkony súvisiace so skrášľovaním, regeneráciou a rekondíciou  tela sa môžete objednať  v utorky a štvrtky  od 14.00 - 18.00 hod. na telefónnom čísle: 0911 969 099. Na základe Nariadenia hlavného hygieniky SR  pred samotným absolvovaním vyššie uvedených   terapií   je nútné predložiť aktuálny  negatívny  test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín.  

 

Ďakujem za pochopenie.                                                                                                 Ing. Mária  Sakáčová

STARÁME SA O SVOJE ZDRAVIE

Poslaním Štúdia Ánandamaja je podporovať širokú verejnosť v oblasti prevencie starostlivosti o svoje zdravie a vitalitu. Štúdio Ánandamaja ponúka rozsiahle spektrum vzdelávacích aktivít a služieb z rôznych oblasti alternatívnej medicíny a športu. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na prevenciu a  zvládnutie základov  preventívnych, regeneračných, rekondičných a relaxačných techník tradičných  kultúr ale aj na osvojenie si správnych zásad životného štýlu,  vitality a pohybu.

 

Zdravé telo, blaženosť mysle a mnoho príjemných zážitkov  v  našom štúdio Vám praje


                                                                                           Maya            Namasté

ČLÁNKY

ÚČINKY A PRÍNOS MASÁŽE

ÚČINKY MASÁŽNYCH TERAPIÍ Lekársky výskum ukázal, že priaznivé účinky masáže zahŕňajú úľavu bolesti, zmierňujú účinky úzkosti a depresie a dočasne znižuje krvný tlak a tep. Teórie o tom, čo masáž dokáže obsahujú napríklad aktiváciu parasympatického nervového systému, čo môže stimulovať uvoľnenie...
Celý článok

Mechanoterapia

  Reflexná masáž je založená na princípoch reflexov, ktoré sú uložené v rukách a nohách, a sú spojené s každým orgánom, žľazou, respektíve s každou časťou tela.Je forma špeciálnej reflexnej terapie, pri ktorej sa liečebný zásah vykonáva predovšetkým cestou nervových spojov a zakončení v...
Celý článok

Fyzikálna terapia

FYZIKÁLNA TERAPIA   Fyzikálna terapia je  liečebný proces využívania fyzikálnych podnetov v prevencii, diagnostike a liečbe chorôb. Využíva účinky rozličných druhov vonkajšej energie na ľudský organizmus. Metódy fyzikálnej terapie sa uplatňujú pri udržiavaní a podpore zdravia, pri...
Celý článok

Samouvoľňovanie fascií

Autorehabilitácia v regenerácií pohybového aparátu má významné postavenie pri liečbe nevyváženej činnosti svalov - svalovej nerovnováhy. Svalová dysbalancia nevytvára nerovnováhu iba v držaní tela  a v jeho zapojení svalov pri činnosti, ale i v činnosti vnútorných orgánov. Ak si máme udržať...
Celý článok

Technika uvoľňovania fascií

Uvoľňovanie fascií patrí medzi veľmi špecifický a komplikovaný proces regenerácie  a liečby pohybového aparátu. Fascie sa uvoľňujú špeciálnymi terapeutickými technikami, ktoré  vykonáva vyškolený odborník - myopraktik. Uvoľňujú sa  manuálne tzv. myofasiálnou...
Celý článok

Čo sú fascie?

Fascia je väzivová blana, ktorá sa nachádza okolo svalov, orgánov, kostí, ale aj okolo nervov. Fascia ako neodmysliteľná súčasť ľudského organizmu zodpovedá za tvar  svalstva, vnútorných orgánov, ich postavenie, prepojenie, funkciu a navyše má aj ochranný charakter. ...
Celý článok