Fyzikálna terapia

FYZIKÁLNA TERAPIA

 

Fyzikálna terapia je  liečebný proces využívania fyzikálnych podnetov v prevencii, diagnostike a liečbe chorôb. Využíva účinky rozličných druhov vonkajšej energie na ľudský organizmus. Metódy fyzikálnej terapie sa uplatňujú pri udržiavaní a podpore zdravia, pri liečení chorôb a patologických stavov, pri obnovení stratených, resp. porušených funkcií a schopností. Ide teda o prinavrátenie zdravia v procese liečebného procesu.

Druhy fyzikálnej terapie:

Mechanoterapia – liečba reflexnou masážou, manuálna lymfomasáž, športová masáž, akupresúra, uvoľňovanie fascií, atď.

Hydroterapia – liečba vodou, využitie tlaku a vztlaku, tepla

Termoterapia – liečba teplom a chladom

Elektroterapia – liečba elektrickými prúdmi

Fototerapia – liečba s využitím svetelného spektra 

Balneoterapia – liečba prírodnými zdrojmi, liečivými vodami, bahnami

Klimatoterapia – liečba klimatickými faktormi  

Všeobecné kontraindikácie: horúčkové stavy, celková kachexia, krvácavé stavy, srdcová a respiračná insuficiencia, poruchy citlivosti,  primárne nádory, ložiská TBC, oblasť štítnej žľazy, jazvy, trofické zmeny kože, implantovaný kardiostimulátor, kovové časti atď.