Archív článkov

KRESLENIE

Kreslenie  má veľký význam pre neskôr osvojovanú zručnosť písania. V predškolskom veku diťaťa  je úroveň jemnej  motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky jedným  z dôležitých kritérií pri  posudzovaní spôsobilosti  k zahájeniu školnej docházky. Kresba nám...
Celý článok

Motorické schopnosti a zručnosti dieťaťa

  Motorické schopnosti a zručnosti členíme do niekoľkých rovín: hrubá motorika (celková pohyblivosť, koordinácia pohybov, držanie  rovnováhy), jemná motorika (sebaobslužné zručnosti, pohyby prstov, obratnosť prstov), grafomotorika ( kresba, písanie) motorika mluvidel ( súvisí so...
Celý článok

ÚČINKY A PRÍNOS MASÁŽE

ÚČINKY MASÁŽNYCH TERAPIÍ Lekársky výskum ukázal, že priaznivé účinky masáže zahŕňajú úľavu bolesti, zmierňujú účinky úzkosti a depresie a dočasne znižuje krvný tlak a tep. Teórie o tom, čo masáž dokáže obsahujú napríklad aktiváciu parasympatického nervového systému, čo môže stimulovať uvoľnenie...
Celý článok

Mechanoterapia

  Reflexná masáž je založená na princípoch reflexov, ktoré sú uložené v rukách a nohách, a sú spojené s každým orgánom, žľazou, respektíve s každou časťou tela.Je forma špeciálnej reflexnej terapie, pri ktorej sa liečebný zásah vykonáva predovšetkým cestou nervových spojov a zakončení v...
Celý článok

Fyzikálna terapia

FYZIKÁLNA TERAPIA   Fyzikálna terapia je  liečebný proces využívania fyzikálnych podnetov v prevencii, diagnostike a liečbe chorôb. Využíva účinky rozličných druhov vonkajšej energie na ľudský organizmus. Metódy fyzikálnej terapie sa uplatňujú pri udržiavaní a podpore zdravia, pri...
Celý článok

Samouvoľňovanie fascií

Autorehabilitácia v regenerácií pohybového aparátu má významné postavenie pri liečbe nevyváženej činnosti svalov - svalovej nerovnováhy. Svalová dysbalancia nevytvára nerovnováhu iba v držaní tela  a v jeho zapojení svalov pri činnosti, ale i v činnosti vnútorných orgánov. Ak si máme udržať...
Celý článok

Technika uvoľňovania fascií

Uvoľňovanie fascií patrí medzi veľmi špecifický a komplikovaný proces regenerácie  a liečby pohybového aparátu. Fascie sa uvoľňujú špeciálnymi terapeutickými technikami, ktoré  vykonáva vyškolený odborník - myopraktik. Uvoľňujú sa  manuálne tzv. myofasiálnou...
Celý článok

Čo sú fascie?

Fascia je väzivová blana, ktorá sa nachádza okolo svalov, orgánov, kostí, ale aj okolo nervov. Fascia ako neodmysliteľná súčasť ľudského organizmu zodpovedá za tvar  svalstva, vnútorných orgánov, ich postavenie, prepojenie, funkciu a navyše má aj ochranný charakter. ...
Celý článok